Câu hỏi phỏng vấn du học Hàn Quốc

Các em du học sinh băn khoăn về phỏng vấn đại sứ quán? Học phỏng vấn có dễ hay không? Làm thế nào để lấy được visa từ Đại sứ quán Hàn Quốc?

Dưới đây là một số câu hỏi được giảng dạy trong chương trình đào tạo tiếng Hàn du học tại MTA.

CÂU HỎI PHỎNG VẤN VISA HÀN QUỐC ????????????????
이름이 뭐 예요? Tên bạn là gì
몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi?
학생 주소 어디에입니까? Địa chỉ của bạn là ở đâu
지금 몇시예요? Bây giờ là mấy giờ?
어디에서 살아요? Bạn đang sống ở đâu?
알파벳을 쓰고 말해 보세요. Hãy viết bảng chữ cái rồi đọc.
가족 소개 해보세요 Hãy giới thiệu về gia đình bạn
부모님 연세가 어떻게 됩니까? Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
어디에서 한국어 공부 했어요? Bạn học tiếng hàn ở đâu
취미가 무엇입니까? Sở thích của bạn là gì?
부모님이 뭘 해요? Bố mẹ làm gì?
• 부모님 수입이 얼마요? Thu nhập của bố mẹ bạn là bao nhiêu?
• 졸업 후에 뭘 했어요? Sau tốt nghiệp bạn đã làm gì?
• 유학 기간 중에 시간이 있으면 뭘해요? Trong thời gian du học nếu có thời gian rảnh bạn sẽ làm gì?
고등학교 언제 졸업했어요? Bạn tốt nghiệp cấp ba khi nào?
• 한국어 공부 얼마나 했어요? Bạn học tiếng hàn được bao nhiêu lâu rồi?
• 왜 한국에 유학가고 싶어요? Tại sao bạn muốn đi du học hàn quốc?
• 한국 어느 대학교에 지원했어요? Bạn đăng ký trường đại học nào?
• 지원한 대학교는 어떻게 알았습니까? Bạn biết đến trường đại học hàn quốc như thế nào
• 학비 얼마를 냈습니까? Học phí bao nhiêu
• 지원한 대학교를 한글로 한번 써보세요? Hãy viết tên trường đại học mà bạn đã đăng ký
• 무슨 자격증이 있어요? Bạn có những bằng cấp gì?
• 아르바이트 하고 싶어요? Bạn có muốn đi làm thêm ko
학비 얼마를 냈습니까 ? Học phí bao nhiêu
지원한 대학교를 한글로 한번 써보세요 ? Hãy viết tên trường đh mà bạn đăng kí
한국의 수도는 어디에요? Thủ đô của hàn quốc là gì?
오늘 무슨 요일이에요? Hôm nay là thứ mấy
오늘은 몇 일이에요? Hôm nay là ngày mấy
지금은 무슨 계절입니까 ? Bây giờ là mùa gì ?
하루에 한국어 공부를 얼마나 했어요? 1 ngày bạn học bao nhiêu tiến hàn quốc?
어제가 며칠이에요? Hôm qua là thứ mấy
내일이 며칠이에요? Ngày mai là ngày mấy
오늘 날씨가 오떻습니까 ? Thời tiết hôm nay thế nào ?
일년은 몇개월이 있습니까 ? 1 năm có mấy tháng
한시간은 몇분입니까 ? Một giờ có mấy phút
일분은 몇분입니까 ? 1 phút có mấy giây
일년은 몇개절이 있습니까? 1 năm có mấy mùa ?
고향에서 하노이까지 시간이 얼마나 걸려요? Từ nhà bạn đến hà nội mất bao lâu?

MTA sẽ liên tục cập nhật các câu hỏi, câu trả lời phỏng vấn dựa trên update của các bạn du học sinh đã qua phỏng vấn của MTA.

Chúc các em học tốt và Thành công????nhé????????