Loại hình học bổng mới: Học bổng phụ cấp

Chế độ học bổng phụ cấp khuyến khích đối tượng học sinh còn đắn đo về vấn đề kinh tế nhưng muốn học lên cấp cao hơn, lên đại học hoặc trường chuyên môn. Học bổng này sẽ không quyết định bởi thành tích học tập mà chỉ cần hai tiêu chí: thu nhập của gia đình thuộc diện được cấp học bổng và đối tượng học sinh đó thực sự có ý muốn học tập lên cấp cao hơn.

Thêm vào đó, nếu thuộc diện học sinh được học bổng phụ cấp thì cũng được giảm hoặc miễn trừ tiền học phí ở trường chuyên môn và đại học.

Tìm hiểu rõ hơn về chế độ học bổng phụ cấp “Hỗ trợ tinh thần ham học hỏi” ở link dưới đây:

制度の概要「学びたい気持ちを応援します」(文部科学省特設ホームページへリンク)

CHÚ Ý: Trước khi xin học bổng cần phải xác nhận xem trường đại học hoặc trường chuyên môn đó có thuộc đối tượng cấp học bổng phụ trợ từ nhà nước hay vùng chính quyền đó hay không. Hãy xác nhận ở website của MONBUKAGAKUSHO

Cơ quan hỗ trợ học sinh ở Nhật sẽ tiến hành miễn trừ hoặc giảm học phí tiền học  đối với những trường thuộc đối tượng trường cấp học bổng phụ trợ. Hãy xác nhận tên của các trường đại học vào tháng 11 về việc miễn trừ, giảm học phí và tiền nhập học:

Một vài hướng dẫn khác:

申込資格・選考基 – Tiêu chuẩn đăng ký và tuyển chọn

支給額 Số tiền trợ cấp

支給額 – Tham khảo số tiền trợ cấp đối với từng trường và từng đối tượng tại đây

申込手続きなど – Thủ tục đăng ký

Đối với học sinh có dự định học lên cao năm 2020: Vẫn có thể đăng ký học bổng với nhà trường sau khi đăng ký học.

Link hướng dẫn đối với học sinh cấp 3:

Link hướng dẫn đối với sinh viên có dự định học lên cao (trường chuyên môn hoặc đại học) năm 2020

Trang web tham khảo: https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html