Tin tức nổi bật

Thông tin khóa học Lượng học viên Địa điểm Ngày khai giảng
 Tiếng Nhật Sơ cấp 1 (NSC01)  15  213 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  05/11/2019
 Tiếng Hàn Sơ cấp 1 (HSC01) 15   213 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  15/11/2019
 Tiếng Nhật Sơ cấp 2 (NSC02)  20   213 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  25/11/2019
 Tiếng Hàn du học (HDH) 15   213 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  25/11/2019
 Tiếng Hàn Sơ cấp 2 (HSC02)  10   213 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  20/11/2019

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Họ Tên
Email
Số điện thoại
Lời nhắn


Hoạt động MTA

Cẩm nang du học