Open post

Khóa học ngắn hạn hai tuần ở tỉnh Akita

Nếu bạn mong muốn cải thiện kỹ năng tiếng Nhật của mình, hoặc tạm rời xa cuộc sống thành phố lớn để nạp năng lượng và kết nối lại với ngôn ngữ, thì khóa học này thực sự phù hợp dành cho bạn.

Open post

Thông tin trường Nhật ngữ An

Điểm mạnh của An Language School chính là tỷ lệ học lên cao. Trường có chương trình luyện thi 「Tóan, môn tổng hợp, lý」và luyện thi 「TOEIC、TOEFL.