Open post

Thông tin trường đại học Chung Ang – Chung Ang university

Trường Đại học Chung ang được thành lập từ năm 1918, là một trường đại học tiên phong trong lĩnh vực toàn cầu hóa giáo dục tại Hàn Quốc. Ban đầu chỉ là một trường mẫu giáo thuộc hệ thống tu viện, cho tới nay Đại học Chung ang là một trong 8 trường Đại học hàng đầu của Hàn Quốc

Open post

Du học Hàn Quốc – Đại học Sangmyung cùng MTA

Trường đại học Sang Myung tiền thân là trung tâm kỹ nghệ Sang myung thành lập năm 1937 và nâng cấp lên trường Đại học sư phạm nữ sinh Sang Myung vào năm 1965, rồi vào năm 1996 đã nâng cấp thành trường đại học tổng hợp mà nam sinh và nữ sinh cùng học chung như ngày nay. Hiện nay trường có một trụ sở ở Seoul và 1 trụ sở ở thành phố Cheon an với 13 đơn vị đơn khoa và 6 viện sau đại
học trực thuộc cùng hơn 20 000 sinh viên đang theo học.