Tin tức du học

 • Things to Know Before Studying Abroad in Japan

  ? Are you ready to study abroad in Japan? Before you take off for a summer camp or a semester abroad, there are a few keys things you’ll want to know about Japanese culture. Although Japan and the United States ...

 • VCI Enrollment in Korean's study abroad

  Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27 thá...

   Thông tin khóa học    Lượng học viên    Địa điểm    Ngày khai giảng
 Tiếng Nhật Sơ cấp 1 (NSC01)  12  Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội  17/07/2018
 Tiếng Hàn Sơ cấp 1 (HSC01) 12   Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội  23/07/2018
 Tiếng Nhật Sơ cấp 2 (NSC02)  10   Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội  24/07/2018
 Tiếng Hàn du học (HDH) 15   Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội  1/08/2018
 Tiếng Hàn Sơ cấp 2 (HSC02)  10   Số 2/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội  06/08/2018

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Họ Tên
Email
Số điện thoại
Lời nhắn


Hoạt động MTA

 • VCI Enrollment in Korean's study abroad

  Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014 ...

Cẩm nang du học

 • VCI Enrollment in Korean's study abroad

  Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014 ...